Algemene Voorwaarden

Algemeen

 • Maribel verleent geen medische massages. Bij medische klachten dient u met uw behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan of een cursus te starten.

 • Maribel verleent géén erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld.

 

Intake en uw gezondheid

 • Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven aan de masseur.

 • Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden aan de masseur. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.

 • U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf of uw kind

Privacy

 • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

 

Uitsluiting van deelname en behandeling

 • Praktijk Maribel behoudt zich het recht voor een cursist of cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

 

Verzekering

 • Praktijk Maribel is WA verzekerd.

 

Betaling

 • Betaling dient contact direct of per factuur binnen 14 dagen te geschieden.

 

Prijswijzingen

 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

 

Prijzen

 • Genoemde prijzen op de website zijn inclusief 6% / 21% btw.

 

Actievoorwaarden

 • Speciaal samengestelde actiearrangementen kunnen niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen of kortingsbonnen. Kortingsbonnen en cadeaubonnen kunnen uitsluitend ingewisseld worden voor behandelingen en arrangementen welke op de website staan vermeld.

 

Massage (aan huis)

 • Annulering van een opdracht is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna worden de kosten in rekening gebracht.

 • Elke behandeling dient na afloop contant of per factuur te worden afgerekend.

 • Praktijk Maribel heeft het recht de opdracht te annuleren, indien er, naar het oordeel van Praktijk Maribel, geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.

 

Massage 10 rittenkaart

 • De strippenkaart is persoonsgebonden en is binnen het gezin overdraagbaar.

 • De strippenkaart is een jaar geldig na uitgifte.

 • De strippenkaart kan gebruikt worden voor de vermelde massages staat aangeven op de 10 rittenkaart.

 

 Cadeaubon

 • De cadeaubon kan alleen voor diensten bij Praktijk Maribel worden ingewisseld.

 • De geldigheid van de cadeaubon is 1 jaar na uitgifte.

 • De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld.

 • Een via de e-mail bestelde cadeaubon kan niet geannuleerd worden.

 

Yogalessen 

 • Deelname aan één van de lessen betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 • Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie, kan tot gevolg hebben dat Praktijk Maribel deelname aan de lessen ontzegt.

 • Praktijk Maribel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van een cursist. De ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent, voor aanvang van de les.

 • Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat in de meest recente folders en/of website. Het cursusgeld dient vooraf volledig te worden betaald. Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt  Praktijk Maribel zich het recht voor een cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

 • Lesgeld wordt betaald per blokken. Zondere enige opzegging stroom je automatisch door naar het volgende blok. 

 • Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. 

 • Op nationale feestdagen en schoolvakanties wordt geen les gegeven.

 • Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk vooraf, te melden via het telefoonnummer 0172-407933 / 06-30335431